Cocktail Chocolate Orange Frappe

Ngày: 2015-1-29

By member of dieutri.vn

Cho tất cả vào mixing glass và khuấy đều (không có đá). Cho đá bào (crushed ice) vào ly cocktail sau đó rót cocktail vào.

Vật liệu

30 ml Crème de Cacao (brown).

30 ml orange juice.

5 ml Galliano.

Cách làm

Cho tất cả vào mixing glass và khuấy đều (không có đá).

Cho đá bào (crushed ice) vào ly cocktail sau đó rót cocktail vào.