Dạng cao nguyên của điện thế hoạt động màng tế bào

7/23/2020 10:20:00 AM

Nguyên nhân của cao nguyên điện thế hoạt động màng tế bào là một sự kết hợp của nhiều yếu tố. Đầu tiên, trong cơ tim, hai loại kênh tưởng niệm đến quá trình khử cực.

Trong một số trường hợp, màng bị kích thích đã không tái cực ngay lập tức sau khi khử cực;thay vào đó, điện thế màng duy trì ở dạng cao nguyên gần đỉnh của điện thế trong khoảng vài mili giây, và chỉ sau đó mưới bắt đầu tái cực. Như được chỉ ra trong hình.

Hình. Điện thế hoạt động (tính bằng millivolts) từ sợi Purkinje của tim, dạng cao nguyên.

Có thể sẵn sàng nhìn thấy cao nguyên cao kéo dài suốt quá trình khử cực. Đây là loại điện thế hoạt động xảy ra trong sợi cơ tim, nơi cao nguyên kéo dài càng lâu 0,2-0,3 giây và gây co bóp của cơ tim kéo dài trong cùng khoảng thời gian dài này.

Nguyên nhân của cao nguyên là một sự kết hợp của nhiều yếu tố. Đầu tiên, trong cơ tim, hai loại kênh tưởng niệm đến quá trình khử cực: (1) các kênh na hoạt hóa, còn gọi là kênh nhanh chóng, và (2) các kênh canxi hoạt hóa natri điện áp kích hoạt (kênh canxi loại L)- mở chậm và do đó được gọi là kênh chậm. Mở kênh nhanh chóng gây ra sự tăng vọt của điện thế hoạt động, trong khi việc kéo dài thời gian mở của kênh calci-natri chậm chủ yếu là cho phép các ion canxi để nhập các chất xơ, điều này chịu trách nhiệm lớn cho phần cao nguyên của điện thế hoạt động.

Yếu tố thứ hai mà có thể là một phần tạo ra cao nguyên là các kênh cánh cổng điện thế kali mở chậm hơn bình thường, thường xuyên không phải mở nhiều cho đến khi kết thúc của cao nguyên. Yếu tố này làm trì hoãn sự trở lại của điện thế màng đối với giá trị âm bình thường -80

Đến -90 mV. Cao nguyên kết thúc khi các kênh canxi - natri đóng và thấm để kali tăng.