Bước 4. Mặt cắt 3 buồng tim từ mỏm

19/08/2012 17:21
Mặt cắt 3 buồng tim từ mỏm trong siêu âm tim bẩm sinh.

Bước 4. Mặt cắt 3 buồng tim từ mỏm. Tâm nhĩ trái (LA), tâm thất trái (LV) và đường ra, động mạch chủ (Ao).