Bước 4. Mặt cắt 3 buồng tim từ mỏm

Ngày: 19/08/2012 - 17:21

By member of dieutri.vn

Mặt cắt 3 buồng tim từ mỏm trong siêu âm tim bẩm sinh.Bước 4. Mặt cắt 3 buồng tim từ mỏm. Tâm nhĩ trái (LA), tâm thất trái (LV) và đường ra, động mạch chủ (Ao).