Tác động của độ tương phản trên siêu âm tim Doppler màu

Ngày: 7/3/2013 11:05:33 AM

By member of dieutri.vn

Kỹ thuật tác động của độ tương phản trên siêu âm tim Doppler màu!

Hình ảnh bốn buồng tim từ mỏm ghi nhận ở bệnh nhân hở van ba lá nhẹ trước (trên) và sau (hình dưới) tiêm chất tương phản perfluorocarbon. Trên: Lưu ý hình mầu trào ngược phù hợp với trào ngược nhẹ. Phía dưới: Lưu ý sự gia tăng đáng kể tín hiệu kích thước và cường độ của màu sắc dòng chảy khi tương phản có mặt.