Siêu âm tim tâm thất trái B-mode mầu

28/06/2013 13:57
Kỹ thuật siêu âm tim tâm thất trái B-mode mầu.

 

 

Hình ảnh bốn buồng tim từ mỏm tim ghi nhận ở bệnh nhân bị các biến thể đỉnh của cơ tim phì đại trong siêu âm đen trắng thông thường (trên) và với màu sắc B-mode (dưới). Lưu ý tính chất rõ ràng của phì đại đỉnh trong hình ảnh màu B-mode.