Giả phình vách với độ tương phản thất trái siêu âm tim

09/07/2013 10:24
Kỹ thuật xem giả phình vách với độ tương phản thất trái siêu âm tim!

 

Hình ảnh siêu âm tim từ đỉnh ghi nhận ở bệnh nhân với giả phình vùng đỉnh nhỏ. Trên: Lưu ý không gian echo hình cầu ở đỉnh tâm thất trái. Cản âm đã làm mờ cơ của tâm thất trái và phải. Dưới: Khung hình ghi một chu kỳ tim. Lưu ý sự xuất hiện của một lượng nhỏ tương phản (mũi tên) trong khoang, xác nhận thông tin với khoang thất trái.