Quy chế quản lý buồng bệnh buồng thủ thuật


Ngày: 24 - 9 - 2012

Tổ chức họp với người bệnh và gia đình người bệnh để thu nhận và giải quyết ý kiến góp ý về công tác điều trị, chăm sóc và phục vụ người bệnh.

Quy định chung

Quản lý buồng bệnh và buồng thủ thuật bao gồm:

Quản lý hoạt động chuyên môn.

Quản lí người bệnh.

Quản lí nhân lực.

Quản lí tư sản.

Các thành viên trong bệnh viện, người bệnh, gia đình người bệnh phải thực hiện tốt quy chế quản lí buồng bệnh, buồng thủ thuật.

Quy định cụ thể

Trách nhiệm của các thành viên trong khoa điều trị

Trưởng khoa:

Quản lí mọi hoạt động của khoa, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lí buồng bệnh, buồng thủ thuật.

Bác sĩ điều trị:

Thực hiện chẩn đoán điều trị người bệnh được phân công.

Tham gia quản lí buồng bệnh, buồng thủ thuật theo sự phân công của trưởng khoa

Y tá (điều dưỡng) trưởng khoa:

Thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện.

Quản lí nhân lực y tá (điều dưỡng) hộ lí trong khoa.

Sắp xếp buồng bệnh ngăn nắp, vệ sinh trật tự

Quản lí tài sản phục vụ người bệnh.

Y tá (điều dường) chăm sóc:

Chăm sóc người bệnh toàn diện.

Quản lí buồng bệnh, buồng thủ thuật trong phạm vi được giao.

Hộ lý:

Thực hiện vệ sinh, trật tự, ngăn nắp trong khoa, buồng bệnh, buồng thủ thuật.

Phụ y tá (điều dưỡng) chăm sóc, vận chuyển người bệnh khi cần thiết.

Trưởng khoa có trách nhiệm quản lí chuyên môn

Tổ chức dây chuyền chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh theo quy định.

Bảo đảm buồng tiêm, buồng thủ thuật, buồng thay băng:

Có đủ cơ số thuốc và dụng cụ cấp cứu.

Có đủ ánh sáng, đủ nước và phương tiện rửa tay.

Có phác đồ cấp cứu và quy định kĩ thuật bệnh viện, đóng thành tập không treo lên tường.

Tủ thuốc thường trực:

Được đặt trong phòng cấp cứu của khoa.

Đủ cơ số thuốc và dụng cụ.

Có sổ giao nhận thuốc và dụng cụ.

Buồng bệnh:

Bảo đảm có buồng để người bệnh nam, nữ nằm riêng và trẻ em nằm riêng.

Bảo đảm vệ sinh, trật tự, mọi vật dụng trong buồng bệnh được sắp xếp theo quy định thống nhất.

Có biển đề số buồng, tên bác sĩ, y tá (điều dưỡng) và hộ lí:

Giường bệnh có biển số, tủ đầu giường, ghế ngồi.

Buồng bệnh có bình phong hoặc rèm che để sử dụng cho người bệnh khi cần thiết.

Phải bảo đảm ấm về mùa đông, mát về mùa hè.

Buồng hành chính khoa:

Phải có bảng tổng hợp hoạt động hàng ngày, tình hình nhân lực, người bệnh, thuốc.

Bảng phân công thường trực hàng ngày.

Bảng chấm công.

Tủ và giá đề hồ sơ, bệnh án.

Có đủ loại sổ, biểu thống kê báo cáo.

Có đủ tủ, bàn ghế làm việc.

Có bảng thông báo đặt tại nơi mọi người đều có thể xem được: nội quy bệnh viện, quy đinh về y đức, quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh và gia đình người bệnh đối với bệnh viện, quy định về viện phí, về bảo hiểm y tế.

Có buồng và phương tiện tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người bệnh.

Có buồng tắm, buồng vệ sinh, buồng thay quần áo cho các thành viên trong bệnh viện và người bệnh.

Có buồng để cọ rửa, tẩy uế và cất giữ dụng cụ vệ sinh, sắp xếp trật tự.

Quản lý người bệnh

Trưởng khoa và y tá (điều dưỡng) trưởng khoa có trách nhiệm:

Quản lí số lượng người bệnh hàng ngày trong khoa, người bệnh hiện có, số tử vong, ra viện, chuyển khoa, chuyển viện, vào viện; số người bệnh nặng, người bệnh cần chăm sóc cấp 1.

Tổ chức họp với người bệnh và gia đình người bệnh để thu nhận và giải quyết ý kiến góp ý về công tác điều trị, chăm sóc và phục vụ người bệnh.

Bác sĩ điều trị và y tá (điều dưỡng) có trách nhiệm:

Phổ biến nội quy buồng bệnh và đôn đốc, giám sát người bệnh thực hiện nội quy.

Theo dõi diễn biến bệnh, điều trị và chăm sóc người bệnh toàn diện.

Quản lý nhân lực

Trưởng khoa và y tá (điều dưỡng) trưởng khoa có cách nhiệm:

Lập bảng phân công nhiệm vụ cụ thể cho những thành viên trong khoa.

Lập bảng phân công thường trực để trưởng khoa duyệt.

Theo dõi giờ công, ngày công hàng ngày.

Tổng hợp ngày công hàng tháng được trưởng khoa kí xác nhận đưa phòng tổ chức cán bộ và lưu tại khoa.

Quản tí tài sản

Mọi thành viên trong khoa phải đặc biệt chú ý thực hiện quy chế quản lí và sử dụng vật tư thiết bị y tế.

 


Bài xem nhiều nhất

Mười hai điều y đức

Thật thà đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng các bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Quy chế công tác khoa dược

Tên thuốc trong dự trù phải ghi theo tên gốc, rõ ràng và đầy đủ đơn vị, nồng độ, hàm lượng, số lượng. Trong trường hợp thuốc nhiều thành phần có thể dùng tên biệt dược.

Quy chế công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

Đối tượng gồm những người bệnh không nguy kịch, thay đổi tư thế và hoạt động còn hạn chế, có chỉ định truyền dịch, truyền máu; phải theo dõi chức năng hô hấp, tuần hoàn và phục hồi chức năng.

Quy chế thường trực bệnh viện

Các phiên thường trực phải được tổ chức chặt chẽ, có đầy đủ các phương tiện vận chuyển, thiết bị , dụng cụ y tế và thuốc để kịp thời cấp cứu người bệnh.

Bệnh viện đa khoa hạng III (ba), vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cấp trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Y tá (điều dưỡng) chăm sóc (nhiệm vụ quyền hạn)

Ghi những thông số, dấu hiệu, triệu chứng bất thường của người bệnh và cách xử lí vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc theo quy định.

Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án

Người bệnh ra viện trong 24 giờ, khoa phải hoàn chỉnh các thủ tục hành chính của hồ sơ bệnh án theo quy chế, chuyển đến phòng kế hoạch tổng hợp.

Quy chế hội chẩn bệnh viện

Các trường hợp người bệnh đã được chẩn đoán xác định, sau 3 ngày điều trị trong khoa không biến chuyển bác sĩ điều trị có trách nhiệm mời bác sĩ trưởng khoa thăm lại người bệnh và cho ý kiến hướng dẫn điều trị tiếp.

Bệnh viện đa khoa hạng II (hai), vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Bác sỹ điều trị (nhiệm vụ quyền hạn)

Khi bác sĩ trưởng khoa thăm khám người bệnh, bác sĩ điều trị có trách nhiệm báo cáo đáy đủ diễn biến của người bệnh trong quá trình điều trị để xin ý kiến hướng dẫn của trưởng khoa.

Quy chế chẩn đoán bệnh án và kê đơn

Chỉ định dùng thuốc hàng ngày, tên thuốc ghi rõ ràng đúng danh pháp quy định, thuốc độc bảng A-B, thuốc gây nghiện, kháng sinh phải được đánh số thứ tự để theo dõi.

Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

Y tá (điều dưỡng) nữ hộ sinh trưởng (nhiệm vụ quyền hạn)

Lập kế hoạch mua y dụng cụ, vật tư tiêu hao. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lí tài sản, vật tư theo quy định hiện hành. Lập kế hoạch các yêu cầu sửa chữa dụng cụ hỏng.

Y tá (điều dưỡng) hành chính khoa (nhiệm vụ quyền hạn)

Lĩnh thuốc và bàn giao thuốc hàng ngày để y tá (điều dưỡng) chăm sóc thực hiện cho từng người bệnh theo y lệnh.

Quy chế vào viện chuyển khoa chuyển viện ra viện

Thực hiện các tủ tục vào viện cho người bệnh, thông báo cho khoa nhận người bệnh biết trước để chuẩn bị điều kiện phục vụ.

Xem theo danh mục