Quy chế công tác hợp tác quốc tế bệnh viện


Ngày: 24 - 9 - 2012

Trao đổi thư công tác, báo cáo khoa học, tài liệu nghiên cứu gửi ra nước ngoài và nhận từ nước ngoài phải theo đúng quy định của pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước.

Quy định chung

Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y, dược và thiết bị y tế, nhằm trao đổi về chuyên môn kỹ thuật, thiết bị y tế và đào tạo cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh và chữa bệnh.

Quản lý công tác hợp tác quốc tế phải theo đúng các quy định của pháp luật.

Sử dụng, quản lý hàng và tiền do nguồn tài trợ quốc tế phải theo đúng quản lí ngân sách Nhà nước.

Quy định cụ thể

Quan hệ giao dịch với người nước ngoài

Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về công tác hợp tác quốc tế. Nếu vắng mặt được uỷ quyền và người được uỷ quyền chịu trách nhiệm trước giám đốc bệnh viện.

Người được tiếp xúc và làm việc với người nước ngoài phải thực hiện:

Chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc cụ thể, chu đáo.

Phải có sổ theo dõi tiếp khách nước ngoài, ghi chép nội dung làm việc.

Đón khách người nước ngoài đến làm việc phải theo đúng đủ thủ tục và địa điểm quy định của Nhà nước.

Thông báo cho cơ quan an ninh của địa phương biết thời gian, địa điểm làm việc để hỗ trợ bệnh viện tổ chức công tác bảo vệ chu đáo.

Trao đổi thư công tác, báo cáo khoa học, tài liệu nghiên cứu gửi ra nước ngoài và nhận từ nước ngoài phải theo đúng quy định của pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước.

Gửi và nhận quà đối với người nước ngoài phải chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Cán bộ đi học, công tác nước ngoài phải thực hiện

Phải được phép của các cấp có thẩm quyền bằng văn bản.

Chuẩn bị đề cương, báo cáo cụ thể và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hoàn thành tốt kế hoạch học tập và công tác.

Khi có vấn đề nảy sinh có lợi cho bệnh viện hoặc ngành có thể ký bản ghi nhớ và ghi rõ chỉ có thể thực hiện khi các cấp có thẩm quyền đồng ý.

Giữ gìn đạo đức, phẩm chất cán bộ y tế Việt Nam, chấp hành mọi chủ trương đường lối và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước và các quy định của Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.

Sau khi về nước phải có báo cáo việc hoàn thành nhiệm vụ công tác hoặc học tập với cấp có thẩm quyền.

Không được làm những việc ngoài phạm vi trách nhiệm, quyền hạn quy định.

Khám bệnh, chữa bệnh cho người nước ngoài

Khám bệnh, chữa bệnh cho người nước ngoài phải được phép của Bộ Y tế. Trường hợp cấp cứu, các cơ sở y tế có trách nhiệm phục vụ, phải đảm bảo chất lượng an toàn và hiệu quả.

Những bệnh viện được Bộ Y tế cho phép khám bệnh, chữa bệnh cho người nước ngoài phải thực hiện các yêu cầu sau:

Tổ chức dây truyền khám bệnh, chữa bệnh hợp lý, khoa học; cán bộ chuyên môn có tay nghề và ngoại ngữ tốt, phương tiện thiết bị y tế cần thiết đảm bảo phục vụ có hiệu quả cho người bệnh.

Người bệnh thuộc các nước có quan hệ hỗ tương với Việt Nam được khám bệnh, chữa bệnh miễn phí theo quy định.

Người bệnh thuộc các nước khác đều phải trả viện phí theo quy định hiện hành của Bộ Y tế-tài chính.

Những bệnh viện không nằm trong diện quy định trên, có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho người nước ngoài cũng phải đảm bảo các yêu cầu trên.

Trong quá trình điều trị, nếu tình trạng người bệnh không tiến triển tốt bác sĩ điều trị phải khẩn trương tiến hành hội chẩn hoặc chuyển viện kịp thời.

Người nước ngoài hoạt động về khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam

Người nước ngoài đến làm việc hoặc thực hiện các chương trình hợp tác về y tế tại các bệnh viện, các viện có giường bệnh phải thực hiện các quy định sau:

Được các cơ sở y tế có nhu cầu về chuyên môn kĩ thuật mời người nước ngoài đến làm việc bằng văn bản.

Được cơ quan y tế Việt Nam có thẩm quyền và cơ quan y tế đối tác nước ngoài có văn bản thoả thuận nhận và cử người nước ngoài đến làm việc theo các điều khoản đã kí.

Trường hợp cá nhân người nước ngoài tình nguyện đến làm việc tại một cơ sở y tế của Việt Nam phải được cơ sở đó chấp nhận bằng văn bản và được cấp có thẩm quyền cho phép.

Điều kiện người nước ngoài được làm việc chuyên môn y tế tại Việt Nam:

Phải có văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp, đào tạo phù hợp với nhu cầu mời người nước ngoài đến làm việc, do các trường đại học, trung học cấp.

Đã trực tiếp làm việc trong lĩnh vực đó, liên tục từ 5 nằm trở lên.

Có đủ sức khoẻ và trong độ tuổi lao động.

Tự nguyện chấp hành nghiêm chỉnh quy chế bệnh viện và pháp luật của Nhà nước Việt Nam.

Người nước ngoài hành nghề y tế tại Việt Nam

Ngoài những điều kiện quy định trên, phải thực hiện nghiêm chỉnh pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân của Nhà nước Việt Nam:

Ngoài những điều kiện quy định trên, phải thực hiện nghiêm chỉnh pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân của Nhà nước Việt Nam

Tiếp nhận và sử dụng hàng viện trợ

Tiền và hàng viện trợ bất kể từ nguồn nào đều là tài sản chung của Nhà nước.

Khi tiếp nhận hàng viện trợ phải thực hiện các quy định sau:

Thành lập ban tiếp nhận viện trợ gồm giám đốc, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, trưởng phòng tài chính-kế toán, trưởng phòng vật tư, thiết bị y tế và trưởng khoa có liên quan.

Kiểm kê, định giá và vào sổ tài sản của bệnh viện.

Hoàn thành việc tiếp nhận viện trợ phải báo cáo kết quả lên cấp trên quản lý trực tiếp và có thư cảm ơn tổ chức hoặc cá nhân đã viện trợ.

Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm việc quản lý và sử dụng hàng viện trợ đúng mục đích, có hiệu quả cao trong bệnh viện.

Công tác tổ chức

Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm về công tác hợp tác quốc tế trong bệnh viện.

Bệnh viện có quan hệ hợp tác với nước ngoài nhiều, phải có cán bộ chuyên trách hoặc tổ công tác chuyên lo công tác đối ngoại nằm trong phòng kế hoạch tổng hợp của bệnh viện.

Giám đốc bệnh viện có trách nhiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trong bệnh viện được học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ.

 


Bài xem nhiều nhất

Mười hai điều y đức

Thật thà đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng các bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Quy chế công tác khoa dược

Tên thuốc trong dự trù phải ghi theo tên gốc, rõ ràng và đầy đủ đơn vị, nồng độ, hàm lượng, số lượng. Trong trường hợp thuốc nhiều thành phần có thể dùng tên biệt dược.

Quy chế công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

Đối tượng gồm những người bệnh không nguy kịch, thay đổi tư thế và hoạt động còn hạn chế, có chỉ định truyền dịch, truyền máu; phải theo dõi chức năng hô hấp, tuần hoàn và phục hồi chức năng.

Quy chế thường trực bệnh viện

Các phiên thường trực phải được tổ chức chặt chẽ, có đầy đủ các phương tiện vận chuyển, thiết bị , dụng cụ y tế và thuốc để kịp thời cấp cứu người bệnh.

Bệnh viện đa khoa hạng III (ba), vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cấp trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Y tá (điều dưỡng) chăm sóc (nhiệm vụ quyền hạn)

Ghi những thông số, dấu hiệu, triệu chứng bất thường của người bệnh và cách xử lí vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc theo quy định.

Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án

Người bệnh ra viện trong 24 giờ, khoa phải hoàn chỉnh các thủ tục hành chính của hồ sơ bệnh án theo quy chế, chuyển đến phòng kế hoạch tổng hợp.

Quy chế hội chẩn bệnh viện

Các trường hợp người bệnh đã được chẩn đoán xác định, sau 3 ngày điều trị trong khoa không biến chuyển bác sĩ điều trị có trách nhiệm mời bác sĩ trưởng khoa thăm lại người bệnh và cho ý kiến hướng dẫn điều trị tiếp.

Bệnh viện đa khoa hạng II (hai), vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Bác sỹ điều trị (nhiệm vụ quyền hạn)

Khi bác sĩ trưởng khoa thăm khám người bệnh, bác sĩ điều trị có trách nhiệm báo cáo đáy đủ diễn biến của người bệnh trong quá trình điều trị để xin ý kiến hướng dẫn của trưởng khoa.

Quy chế chẩn đoán bệnh án và kê đơn

Chỉ định dùng thuốc hàng ngày, tên thuốc ghi rõ ràng đúng danh pháp quy định, thuốc độc bảng A-B, thuốc gây nghiện, kháng sinh phải được đánh số thứ tự để theo dõi.

Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

Y tá (điều dưỡng) nữ hộ sinh trưởng (nhiệm vụ quyền hạn)

Lập kế hoạch mua y dụng cụ, vật tư tiêu hao. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lí tài sản, vật tư theo quy định hiện hành. Lập kế hoạch các yêu cầu sửa chữa dụng cụ hỏng.

Y tá (điều dưỡng) hành chính khoa (nhiệm vụ quyền hạn)

Lĩnh thuốc và bàn giao thuốc hàng ngày để y tá (điều dưỡng) chăm sóc thực hiện cho từng người bệnh theo y lệnh.

Quy chế vào viện chuyển khoa chuyển viện ra viện

Thực hiện các tủ tục vào viện cho người bệnh, thông báo cho khoa nhận người bệnh biết trước để chuẩn bị điều kiện phục vụ.

Xem theo danh mục