Quy chế thông tin báo cáo bệnh viện


Ngày: 24 - 9 - 2012

Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp tổng hợp các báo cáo của các khoa, phòng, trình giám đốc phê duyệt để gửi lên cấp trên quản lí trực tiếp theo quy định.

Quy định chung

Thông tin, báo cáo là một nhiệm vụ quan trọng của bệnh viện:

Về công tác quản lí là trách nhiệm của giám đốc, các trưởng phòng, trưởng khoa.

Về chuyên môn kĩ thuật là trách nhiệm của mọi thành viên trong bệnh viện.

Thông tin, báo cáo của bệnh viện phải bảo đảm các yêu cầu sau:

Báo cáo thường quy phải theo đúng các biểu mẫu quy định thống nhất:

Thông tin phải chính xác, đầy đủ và kịp thời.

Khi có những vụ, việc diễn biến đột xuất:

Mọi thành viên trong bệnh viện phải báo cáo ngay lên cấp trên trực tiếp.

Giám đốc bệnh viện phải báo cáo kịp thời lên cấp trên quản lí trực tiếp

Quy định cụ thể

Thông tin, báo cáo thường quy của bệnh viện phải thiết thực phục vụ có hiệu quả trong quản lí khám bệnh, chữa bệnh, các nguồn lực, thực hiện nghiêm chỉnh theo các cột, mục đã quy định của biểu mẫu.

Thời gian báo cáo: hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng theo quy định.

Chế độ báo cáo:

Báo cáo thường quy:

Trưởng khoa, trưởng phòng báo cáo theo mẫu quy định về phòng kế hoạch tổng hợp.

Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp tổng hợp các báo cáo của các khoa, phòng, trình giám đốc phê duyệt để gửi lên cấp trên quản lí trực tiếp theo quy định.

Báo cáo đột xuất:

Khi có những vụ, việc diễn biến bất thường: thảm hoạ, dịch bệnh, tai nạn điều trị , mất an ninh trật tự... giám đốc bệnh viện và các cấp quản lí khẩn trương, trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời vụ, việc xảy ra theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định hiện hành; đồng thời phải báo cáo lên cấp trên quản lí trực tiếp xin ý kiến chỉ đạo…

Hệ thống thu thập thông tin, báo cáo:

Trưởng khoa, trưởng phòng phân công viên chức thực hiện thu thập thông tin và báo cáo hàng ngày, hàng tuần gửi về phòng kế hoạch tổng hợp.

Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp tổng họp báo cáo theo mẫu quy định.

Giám đốc bệnh viện xem xét, kí duyệt báo cáo gửi lên cấp trên theo quy định.

Viên chức làm công tác thu thập thông tin, thống kê báo cáo phải được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về thống kê - tin học; số lượng và trình độ đào tạo viên chức thống kê - tin học theo quy mô từng bệnh viện; viên chức này và các hoạt  động về thông tin, báo cáo do phòng kế hoạch tổng hợp quản lí.

Viên chức làm công tác thống kê, tin học phải có trách nhiệm bảo đảm số liệu chính xác, đầy đủ, kịp thời và chịu trách nhiệm trước giám đốc bênh viện về các số liệu đó.

Giám đốc có trách nhiệm tạo điều kiện để công tác thu thập thông tin, thống kê báo cáo trong bệnh viện có chất lượng.

Các cá nhân quản lí và sử dụng thông tin, số đều phải có trách nhiệm quản lí chặt chẽ theo quy định về lưu trữ và an ninh chính trị của Nhà nước.

 


Bài xem nhiều nhất

Mười hai điều y đức

Thật thà đoàn kết, tôn trọng đồng nghiệp, kính trọng các bậc thầy, sẵn sàng truyền thụ kiến thức, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Quy chế công tác khoa dược

Tên thuốc trong dự trù phải ghi theo tên gốc, rõ ràng và đầy đủ đơn vị, nồng độ, hàm lượng, số lượng. Trong trường hợp thuốc nhiều thành phần có thể dùng tên biệt dược.

Quy chế công tác chăm sóc người bệnh toàn diện

Đối tượng gồm những người bệnh không nguy kịch, thay đổi tư thế và hoạt động còn hạn chế, có chỉ định truyền dịch, truyền máu; phải theo dõi chức năng hô hấp, tuần hoàn và phục hồi chức năng.

Quy chế thường trực bệnh viện

Các phiên thường trực phải được tổ chức chặt chẽ, có đầy đủ các phương tiện vận chuyển, thiết bị , dụng cụ y tế và thuốc để kịp thời cấp cứu người bệnh.

Bệnh viện đa khoa hạng III (ba), vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cấp trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

Y tá (điều dưỡng) chăm sóc (nhiệm vụ quyền hạn)

Ghi những thông số, dấu hiệu, triệu chứng bất thường của người bệnh và cách xử lí vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc theo quy định.

Quy chế lưu trữ hồ sơ bệnh án

Người bệnh ra viện trong 24 giờ, khoa phải hoàn chỉnh các thủ tục hành chính của hồ sơ bệnh án theo quy chế, chuyển đến phòng kế hoạch tổng hợp.

Quy chế hội chẩn bệnh viện

Các trường hợp người bệnh đã được chẩn đoán xác định, sau 3 ngày điều trị trong khoa không biến chuyển bác sĩ điều trị có trách nhiệm mời bác sĩ trưởng khoa thăm lại người bệnh và cho ý kiến hướng dẫn điều trị tiếp.

Bệnh viện đa khoa hạng II (hai), vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính, từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Bác sỹ điều trị (nhiệm vụ quyền hạn)

Khi bác sĩ trưởng khoa thăm khám người bệnh, bác sĩ điều trị có trách nhiệm báo cáo đáy đủ diễn biến của người bệnh trong quá trình điều trị để xin ý kiến hướng dẫn của trưởng khoa.

Quy chế chẩn đoán bệnh án và kê đơn

Chỉ định dùng thuốc hàng ngày, tên thuốc ghi rõ ràng đúng danh pháp quy định, thuốc độc bảng A-B, thuốc gây nghiện, kháng sinh phải được đánh số thứ tự để theo dõi.

Phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức

Tổ chức việc điều hoà phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện.

Y tá (điều dưỡng) nữ hộ sinh trưởng (nhiệm vụ quyền hạn)

Lập kế hoạch mua y dụng cụ, vật tư tiêu hao. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lí tài sản, vật tư theo quy định hiện hành. Lập kế hoạch các yêu cầu sửa chữa dụng cụ hỏng.

Y tá (điều dưỡng) hành chính khoa (nhiệm vụ quyền hạn)

Lĩnh thuốc và bàn giao thuốc hàng ngày để y tá (điều dưỡng) chăm sóc thực hiện cho từng người bệnh theo y lệnh.

Quy chế vào viện chuyển khoa chuyển viện ra viện

Thực hiện các tủ tục vào viện cho người bệnh, thông báo cho khoa nhận người bệnh biết trước để chuẩn bị điều kiện phục vụ.

Xem theo danh mục