Mục lục các thuốc theo vần Q


Ngày: 3 - 12 - 2011
Bài cùng chuyên mục

Qinghaosu - xem Artemisinin, Quamatel - xem Famotidin, Quelicin - xem Suxamethonium, Quenobilan - xem Acid chenodeoxycholic, Querto - xem Carvedilol, Quidex - Ciflox - xem Ciprofloxacin

Qinghaosu - xem Artemisinin,

Quamatel - xem Famotidin,

Quelicin - xem Suxamethonium,

Quenobilan - xem Acid chenodeoxycholic,

Querto - xem Carvedilol,

Quidex - Ciflox - xem Ciprofloxacin,

Quiess - xem Hydroxyzin (hydroclorid và pamoat),

Quimotrase - xem Chymotrypsin,

Quinamm - xem Quinin,

Quinate - xem Quinin,

Quindan - xem Quinin,

Quinin,

Quinin dihydrochloride - xem Quinin,

Quinin sulfat - xem Quinin,

Quinine - xem Quinin,

Quinoctal - xem Quinin,

Quinoforme - xem Quinin,

Quinolox - xem Norfloxacin,

Quinoserum - xem Quinin,

Quinsan Quinsul - xem Quinin,

Quintor - xem Ciprofloxacin,

Quintor - 250 - xem Ciprofloxacin,

Quintor - 500 - xem Ciprofloxacin,

Quitaxon - xem Doxepin,

QYS - xem Hydroxyzin (hydroclorid và pamoat),

 


Bài xem nhiều nhất

Quinin

Quinin có tác dụng chủ yếu là diệt nhanh thể phân liệt của Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae; ít tác dụng lên thể thoa trùng và tiền hồng cầu.

Quamatel

Famotidine làm giảm tiết dịch vị do bị kích thích và dịch vị cơ bản bằng cách đối kháng với histamin tại thụ thể H2 ở các tế bào vách trong niêm mạc dạ dày.

Mục lục các thuốc theo vần Q

Qinghaosu - xem Artemisinin, Quamatel - xem Famotidin, Quelicin - xem Suxamethonium, Quenobilan - xem Acid chenodeoxycholic, Querto - xem Carvedilol, Quidex - Ciflox - xem Ciprofloxacin

Xem theo danh mục