Lộ trình triển khai áp dụng các tiêu chuẩn về thực hành tốt

2014-09-25 04:04 PM
Điều 27. Lộ trình triển khai áp dụng các tiêu chuẩn về thực hành tốt!

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định lộ trình triển khai áp dụng các tiêu chuẩn về thực hành tốt trong sản xuất, phân phối, bảo quản, nhà thuốc, kiểm nghiệm thuốc và nuôi trồng, thu hoạch và chế biến dược liệu.