Nghị định và thông tư dược 2005

Trình tự, thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược, Ban hành Dược điển Việt Nam, áp dụng dược điển nước ngoài và quốc tế, Bảo đảm sử dụng thuốc an toàn

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành nghị định về luật dược

Điều 43. 44. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành nghị định về luật dược!

Trách nhiệm của Bộ Y tế, các bộ khác, ủy ban nhân dân về quản lý dược

Điều 40, 41, 42. Trách nhiệm của Bộ Y tế, các bộ khác, ủy ban nhân dân về quản lý dược!

Thẩm quyền xác định kết quả kiểm nghiệm chất lượng thuốc

Điều 39. Thẩm quyền xác định kết quả kiểm nghiệm chất lượng thuốc!

Hệ thống tổ chức, hoạt động của các cơ sở kiểm nghiệm của Nhà nước về thuốc

Điều 37, 38. Hệ thống tổ chức, hoạt động của các cơ sở kiểm nghiệm của Nhà nước về thuốc!

Ban hành Dược điển Việt Nam, áp dụng dược điển nước ngoài và quốc tế

Điều 35, 36. Ban hành Dược điển Việt Nam, áp dụng dược điển nước ngoài và quốc tế!

Điều kiện kinh doanh, pha chế, sử dụng thuốc phóng xạ

Điều 33, 34. Điều kiện kinh doanh, pha chế, sử dụng thuốc phóng xạ!

Điều kiện kinh doanh dược phẩm gây nghiện, hướng thần và tiền chất làm thuốc

Điều 32. Điều kiện kinh doanh dược phẩm gây nghiện, hướng thần và tiền chất làm thuốc!

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Điều 31. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc!

Trình tự, thẩm quyền cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Điều 30. Trình tự, thẩm quyền cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc!

Giá trị, thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Điều 29. Giá trị, thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc!

Hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Điều 28. Hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc!

Lộ trình triển khai áp dụng các tiêu chuẩn về thực hành tốt

Điều 27. Lộ trình triển khai áp dụng các tiêu chuẩn về thực hành tốt!

Đối tượng, điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, sản xuất thuốc, bán buôn, bán lẻ, xuất nhập, bảo quản và kiểm nghiệm

Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Đối tượng, điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, sản xuất thuốc, bán buôn, bán lẻ, xuất nhập, bảo quản và kiểm nghiệm

Trình tự, thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược

Điều 18. Trình tự, thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược!

Giá trị, thời hạn của Chứng chỉ hành nghề dược

Điều 17. Giá trị, thời hạn của Chứng chỉ hành nghề dược!

Hồ sơ đề nghị cấp, đổi, gia hạn, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Điều 16. Hồ sơ đề nghị cấp, đổi, gia hạn, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược!

Chứng chỉ, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, thời gian thực hành để cấp Chứng chỉ hành nghề dược

Điều 14, 15. Chứng chỉ, văn bằng, chứng chỉ chuyên môn, thời gian thực hành để cấp Chứng chỉ hành nghề dược!

Quản lý giá thuốc do ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả và cơ quan quản lý

Điều 12, 13. Quản lý giá thuốc do ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả và cơ quan quản lý!

Kê khai, niêm yết giá thuốc và các loại giá thuốc phải kê khai, niêm yết

Điều 9, 10, 11. Kê khai, niêm yết giá thuốc và các loại giá thuốc phải kê khai, niêm yết!

Nguyên tắc quản lý giá thuốc của Nhà nước

Điều 8. Nguyên tắc quản lý giá thuốc của Nhà nước!

Bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả, phòng, chống tác dụng có hại của thuốc

Điều 7. Bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả, phòng, chống tác dụng có hại của thuốc!

Quy hoạch mạng lưới lưu thông, phân phối và cung ứng thuốc

Điều 6. Quy hoạch mạng lưới lưu thông, phân phối và cung ứng thuốc!

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2011/TT-BYT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán Số: 10/2012/TT-BYT.

Thông tư ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (2013)

Thông tư ban hành Danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (2013) Số: 27/2013/TT-BYT.

Thông tư hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán (2011)

Thông tư hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán Số: 31/2011/TT-BYT.

Thông tư sửa đổi hướng dẫn điều kiện kinh doanh thuốc 2013

Thông tư 2013 sửa đổi thông tư 2007 hướng dẫn điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của luật dược và nghị định 79/2006.

Các hình thức hỗ trợ về thuốc!

Điều 5. Các hình thức hỗ trợ về thuốc!

Các dự án thuộc lĩnh vực dược được hưởng ưu đãi đầu tư

Điều 4. Các dự án thuộc lĩnh vực dược được hưởng ưu đãi đầu tư!

Các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc

Điều 3. Các hình thức tổ chức kinh doanh thuốc!

Giải thích từ ngữ trong nghị định về luật dược

Điều 2. Giải thích từ ngữ trong nghị định về luật dược!

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng nghị định về luật dược

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng nghị định về luật dược!

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc

Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định Số: 02/2007/TT-BYT.

Bài mới nhất

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành nghị định về luật dược

Trách nhiệm của Bộ Y tế, các bộ khác, ủy ban nhân dân về quản lý dược

Thẩm quyền xác định kết quả kiểm nghiệm chất lượng thuốc

Hệ thống tổ chức, hoạt động của các cơ sở kiểm nghiệm của Nhà nước về thuốc

Ban hành Dược điển Việt Nam, áp dụng dược điển nước ngoài và quốc tế

Điều kiện kinh doanh, pha chế, sử dụng thuốc phóng xạ

Điều kiện kinh doanh dược phẩm gây nghiện, hướng thần và tiền chất làm thuốc

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Trình tự, thẩm quyền cấp, cấp lại, bổ sung, đổi, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Giá trị, thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung, gia hạn, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc

Lộ trình triển khai áp dụng các tiêu chuẩn về thực hành tốt

Đối tượng, điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, sản xuất thuốc, bán buôn, bán lẻ, xuất nhập, bảo quản và kiểm nghiệm

Trình tự, thẩm quyền cấp, cấp lại, đổi, gia hạn Chứng chỉ hành nghề dược

Giá trị, thời hạn của Chứng chỉ hành nghề dược