Thừa nhận chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

9/20/2014 4:45:32 PM
Điều 22. Thừa nhận chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

Việc thừa nhận chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh giữa các nước được thực hiện theo quy định của thỏa thuận quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Bài xem nhiều nhất