Quyền được nâng cao năng lực chuyên môn khám chữa bệnh

20/09/2014 18:20
Điều 33. Quyền được nâng cao năng lực chuyên môn khám chữa bệnh!

1. Được đào tạo, đào tạo lại và cập nhật kiến thức y khoa liên tục phù hợp với trình độ chuyên môn hành nghề.

2. Được tham gia bồi dưỡng, trao đổi thông tin về chuyên môn, kiến thức pháp luật về y tế.

Bài xem nhiều nhất