Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh

20/09/2014 18:21
Điều 34. Quyền được bảo vệ khi xảy ra tai biến đối với người bệnh!

1. Được pháp luật bảo vệ và không phải chịu trách nhiệm khi thực hiện đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật mà vẫn xảy ra tai biến.

2. Được đề nghị cơ quan, tổ chức, hội nghề nghiệp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi xảy ra tai biến đối với người bệnh.

Bài xem nhiều nhất