Người xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

20/09/2014 14:30
Điều 17. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh!

1. Bác sỹ, y sỹ

2. Điều dưỡng viên

3. Hộ sinh viên.

4. Kỹ thuật viên

5. Lương y

6. Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Bài xem nhiều nhất