Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

9/20/2014 8:27:45 PM
Điều 42. Điều kiện hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

1. Có quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác.

2. Có giấy phép hoạt động do Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

Bài xem nhiều nhất