Đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề khám chữa bệnh

2014-09-20 10:55 AM
Điều 83. Đào tạo, bồi dưỡng người hành nghề khám chữa bệnh!

1. Nhà nước có quy hoạch, kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng về chuyên môn kỹ thuật, đạo đức nghề nghiệp cho người hành nghề, kết hợp y học cổ truyền dân tộc với y học hiện đại.

2. Nhà nước miễn học phí đối với người học chuyên ngành giải phẫu bệnh, giám định pháp y, pháp y tâm thần.