Luật dược 2005

Bán thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đăng ký lưu hành thuốc đông y, Chính sách của Nhà nước về lĩnh vực dược, Chứng chỉ hành nghề dược, Cơ quan quản lý nhà nước về dược

Thuốc thử và miễm hoằn toàn hoặc giai đoạn thử lâm sàng

Điều 54, 55. Thuốc thử và miễm hoằn toàn hoặc giai đoạn thử lâm sàng!

Quảng cáo và phạm vi quảng cáo thuốc

Điều 52, 53. Quảng cáo và phạm vi quảng cáo thuốc!

Thông tin thuốc

Điều 51 quy định Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cán bộ, nhân viên y tế có trách nhiệm theo dõi và báo cáo cho người phụ trách cơ sở, cơ quan có thẩm quyền quản lý thuốc về các phản ứng có hại của thuốc

Pha chế thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Điều 50. Pha chế thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh!

Điều kiện và bảo đảm cung ứng thuốc

Điều 48, 49. Điều kiện và bảo đảm cung ứng thuốc!

Đơn thuốc và sử dụng thuốc

Điều 46, 47. Đơn thuốc và sử dụng thuốc!

Sản xuất, xuất nhập khẩu, bán buôn bán lẻ thuốc đông y và thuốc từ dược liệu

Điều 44, 45. Sản xuất, xuất nhập khẩu, bán buôn bán lẻ thuốc đông y và thuốc từ dược liệu!

Bán thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đăng ký lưu hành thuốc đông y

Điều 42, 43. Bán thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và đăng ký lưu hành thuốc đông y!

Trồng cây thuốc và chăn nuôi động vật làm thuốc, chất lượng và bảo quản dược liệu

Điều 39, 40, 41. Trồng cây thuốc và chăn nuôi động vật làm thuốc, chất lượng và bảo quản dược liệu!

Thu hồi thuốc

Trường hợp thu hồi thuốc quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này thì trước khi thu hồi phải có quyết định đình chỉ lưu hành của cơ quan quản lý nhà nước về dược của Việt Nam

Nhãn thuốc lưu hành trên thị trường

Điều 37. Nhãn thuốc lưu hành trên thị trường!