Nghĩa vụ của doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc

2014-09-23 11:43 AM
Điều 31. Nghĩa vụ của doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc!

1. Bảo quản thuốc theo đúng yêu cầu bảo quản được ghi trên nhãn thuốc và hợp đồng giữa hai bên.

2. Bồi thường thiệt hại gây ra do vi phạm quy định trong quá trình bảo quản và vận chuyển thuốc.