Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

9/21/2014 10:16:43 AM

Điều 24. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế!

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là cơ sở y tế có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế.

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm:

a)  Trạm y tế xã và tương đương, nhà hộ sinh;

b) Phòng khám đa khoa, chuyên khoa;

c) Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa.

Bài mới nhất