Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Ngày: 21/09/2014 - 10:16

By member of dieutri.vn

Điều 24. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế!1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế là cơ sở y tế có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế.

2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bao gồm:

a) Trạm y tế xã và tương đương, nhà hộ sinh;

b) Phòng khám đa khoa, chuyên khoa;

c) Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa.