Giới thiệu về website https://www.dieutri.vn

Mục tiêu website dành cho các bạn sinh viên đại học y dược, bác sỹ, dược sỹ tự đăng các bài viết, sau đó trao đổi nội bộ với nhau nhằm nâng cao kiến thức y học phục vụ công việc! Những người khác cũng có thể đọc website này

Mục tiêu website dành cho các bạn sinh viên đại học y dược, bác sỹ, dược sỹ tự đăng các bài viết, sau đó trao đổi nội bộ với nhau nhằm nâng cao kiến thức y học phục vụ công việc! Những người khác cũng có thể đọc website này