Bệnh viện quận 4 TP Hồ Chí Minh

28/09/2012 16:14
Địa chỉ: 63-65 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại : 08. 38261568. Fax : 08. 38267229.


Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo chế độ chính sách nhà nước quy định. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khỏe theo quy định của nhà nước.

Địa chỉ: 63-65 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 08. 38261568
. Fax : 08. 38267229.