Bệnh viện Quận 3 TP Hồ Chí Minh

17/10/2012 12:38
Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo chế độ chính sách nhà nước quy định

Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo chế độ chính sách nhà nước quy định. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khỏe theo quy định của nhà nước.

Địa chỉ: 114-116 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08)39318371, (08)3931615.