Bệnh Viện Quận 10 TP Hồ Chí Minh

17/10/2012 11:28
Địa chỉ: 571 Sư Vạn Hạnh Phường. 13, Quận 10,TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08)38626978, (08)3862697.


Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiếp nhận mọi người bệnh đến cấp cứu, chữa bệnh nội trú và ngoại trú theo chế độ chính sách nhà nước quy định. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khỏe theo quy định của nhà nước.

Địa chỉ: 571 Sư Vạn Hạnh Phường. 13, Quận 10,TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08)38626978, (08)3862697
.