Bệnh viện Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

17/10/2012 19:24
rong tương lai, để giải quyết tình trạng quá tải tại các BV trung tâm thành phố, ngành y tế TP.HCM sẽ phát triển Bệnh Viện Bình Chánh thành Bệnh viện hạng 1 với hơn 1000 giường bệnh và 14 khoa

Bệnh viện huyện Bình Chánh trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh theo quyết định số 100/2007/QĐ-UBND, của UBND Tp.Hồ Chí Minh ký ngày 26 tháng 7 năm 2007.

Bệnh viện Huyện Bình Chánh là một bệnh viện đa khoa, nằm ở cửa Tây của Tp.Hồ Chí Minh. Trong tương lai, để giải quyết tình trạng quá tải tại các BV trung tâm thành phố, ngành y tế TP.HCM sẽ phát triển Bệnh Viện Bình Chánh thành Bệnh viện hạng 1 với hơn 1000 giường bệnh và 14 khoa.

Địa chỉ: E9/5 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08)37602895.