Sốt xuất huyết: bệnh virus toàn thân

Ngày: 05/03/2016 - 17:42

By member of dieutri.vn

Những người có triệu chứng giống như những triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết và những người đến từ vùng dịch tễ phải được cách ly để chẩn đoán vả điều trị triệu chứng.Đây là một nhóm gồm rất nhiều bệnh do nhiễm virus và có thể là do đáp ứng miễn dịch với các virus. Biểu hiện lâm sàng hay gặp gồm có: sốt cao, giảm bạch cầu, thay đổi trạng thái tâm thần, xuất huyết nội tạng. Bệnh nhân có thể nhiễm độc nặng và tử vong. Virus có thể sống ở ve (như bệnh sốt xuất huyết Omsk ở Nga; sốt xuất huyết rừng Kyasanur ở Ấn Độ), muỗi (như trong bệnh sốt xuất huyết Chikunguya, sốt vàng, Dengue) hoặc súc vật (thường là từ các loài gặm nhârn như sốt xuất huyết với suy thận thứ phát do nhiễm virus Hantaan, sốt xuất huyết Junin ở Achentina; sốt xuất huyết Machupo ở Bolivia; sốt xuất huyết Lassa ở Tây Phi; virus Puumala ở Scandinavia; virus Belgrade ở Yogoslavia; và virus Dobrava ở vùng Balkan) Nhóm virus mang bởi súc vật cũng bao gồm sốt xuất huyết Marburg và sốt xuất huyết Ebola ở Trung Phi. Sốt Lassa do ăn thịt loài gặm nhấm.

Những người có triệu chứng giống như những triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết và những người đến từ vùng dịch tễ phải được cách ly để chẩn đoán vả điều trị triệu chứng. Chẩn đoán dựa vào cấy virus từ máu trong giai đoạn sớm của bệnh hoặc tăng có ý nghĩa nồng độ kháng thể đặc hiệu. Cách ly là đặc biệt quan trọng vì những người này có khả năng lây bệnh rất cao và gây tử vong 50 – 70%.

Hiện nay hầu hết các bệnh này không có thuốc điều trị đặc hiệu. Việc điều trị sốt Lassa và sốt xuất huyết có suy thận có thể có kết quả nếu bệnh nhân được điều trị sớm bằng ribavirin (tiêm tĩnh mạch liều tấn công ban đầu là 33 mg/kg, sau đó là 16 mg/kg cứ 6 giờ một lần, dùng 4 ngày, và tiếp đên là 8 mg/kg cứ 8 giờ một lần, dùng 3 ngày). Điều quan trọng là cần chẩn đoán phân biệt với những bệnh có thể điều trị dễ dàng như màng não cầu huyết và bệnh do Rickettsia.