Nhịp tự thất gia tốc: chẩn đoán và điều trị

2016-10-30 10:49 AM

Việc điều trị nhịp tự thất gia tốc không đặt ra trừ khi có rối loạn huyết động hoặc rối loạn nhịp nặng hơn. Loại rối loạn nhịp này cũng rất thường gặp trong nhiễm độc digitalis

Nhịp tự thất gia tốc là một nhịp có QRS rộng và tương đối đều với tần số 60 - 120 lần/phút, và thường khởi phát dần dần. Do tần số của nó xấp xỉ tần số của nút xoang nên nhát bóp hỗn hợp và chủ nhịp thay đổi thường xảy ra. Hai cơ chế đã được đề cặp đến là:(1) nhip thoát do ức chế chủ nhịp ở phía trên hậu quả của blốc xoang nhĩ và blốc nhĩ thất hoặc do ức chế chức năng nút xoang, (2) nhịp nhanh thất có tần số chậm do tính tự động tăng hoặc ít gặp hơn là vào lại. Nó thường xảy ra trong nhồi máu cơ tim thấp và sau tưới máu trở lại bằng thuốc tiêu huyết khối. Tỷ lệ rung thất kết hợp với rối loạn nhịp này ít hơn tỷ lệ rung thất kết hợp với tim nhanh thất có tần số nhanh. Việc điều trị nhịp tự thất gia tốc không đặt ra trừ khi có rối loạn huyết động hoặc rối loạn nhịp nặng hơn. Loại rối loạn nhịp này cũng rất thường gặp trong nhiễm độc digitalis.

Nhịp tự thất gia tốc phải được phân biệt với nhịp tự thất và nhịp bộ nối có tần số chậm hơn 40 - 45 lần/phút và nó thường xảy ra trong blốc nhĩ thất hoàn toàn. Phân ly nhĩ thất (là khi có tần số thất vượt tần số nút xoang nhưng không có blốc nhĩ thất) xảy ra ở hầu hết các trường hợp nhịp tự thất gia tốc.