Co thắt thực quản lan tỏa: chẩn đoán và điều trị

2016-11-22 08:35 PM

Khó nuốt có thể do stress, khối thức ăn to, các chất lỏng nóng hoặc lạnh. Các bệnh nhân cũng có thể nhận thấy đau trước ngực, có thể lẫn với cơn đau thắt ngực nhưng thường không do gắng sức.

Co thắt thực quản lan tỏa là một rối loạn tính di động hiếm thấy, có đặc điểm là khó nuốt chất rắn và chất lỏng không liên tục và thường không tiến triển. Các thời kỳ nuốt bình thường có thể xen kẽ với các thời kỳ khó nuốt, thường là nhẹ. Khó nuốt có thể do stress, khối thức ăn to, các chất lỏng nóng hoặc lạnh. Các bệnh nhân cũng có thể nhận thấy đau trước ngực, có thể lẫn với cơn đau thắt ngực nhưng thường không do gắng sức. Đau thường không liên quan với ăn. Chụp thực quản với barit có thể phát hiện các co bóp đồng thời ("hàng ba") có đặc điểm bề ngoài như cái mở nút chai hoặc "chuỗi hạt". Khi đo áp lực thực quản, các co bóp đồng, thời cách hồi (> 10% những lần nuốt) được ghi lại cùng với những thời kỳ nhu động bình thường, Co thắt thực quản lan tỏa thường là bệnh nhẹ và không đe dọa tính mạng. Điều trị được hướng vào làm giảm các triệu chứng và động viên bệnh nhân yên tâm. Các nitrat (isosorbid dinitrat, 10 -30mg 4 lần một ngày; nitroglycerin 0,4mg ngậm dưới lưỡi khi cần) và các thuốc chặn kênh calci (nifedipin, 10 - 30mg 4 lần mỗi ngày; diltiazem, 60 - 90mg 4 lần mỗi ngày) được báo cáo là có hiệu quả tuy chưa tiến hành các thử nghiệm đối chứng. Việc nong bằng các bougie. Maloney cung cấp sự giảm nhẹ các triệu chứng trong một số trường hợp chưa rõ lý do. Họa hoằn mới cần làm thủ thuật cắt cơ lâu dài cho các bệnh nhân suy nhược.

Bài mới nhất

Các cơ chế giữ ổn định mắt của tiền đình và yếu tố khác

Chức năng dự báo của hệ thống ống bán khuyên để duy trì sự thăng bằng

Ống bán khuyên nhận biết sự quay đầu

Duy trì thăng bằng tĩnh: chức năng của soan nang và cầu nang

Cơ quan tiền đình: duy trì sự thăng bằng

Vai trò của các nhân não và tiền đình: nâng đỡ cơ thể chống lại trọng lực

Chức năng vận động của thân não

Kiểm soát mức độ chính xác của co cơ: sự điều hòa ngược của hệ thống cảm giác thân thể tới vỏ não vận động

Vùng vỏ não vận động sơ cấp và nhân đỏ: sự hoạt hóa những vùng chi phối vận động ở tủy sống

Dẫn truyền tín hiệu từ vỏ não đến tủy sống: nhân đỏ hoạt động như con đường phụ

Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

Các con đường thần kinh từ vỏ não vận động

Dẫn truyền các tín hiệu vận động từ vỏ não tới các cơ

Vùng chi phối vận động chuyên biệt trên vỏ não

Vùng vận động bổ xung: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng tiền vận động: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Vùng vận động sơ cấp: chức năng vận động của vỏ não và thân não

Covid-19 thay đổi mạch máu phổi: kết quả từ chụp phim lồng ngực

Giống và khác nhau của Vắc xin DNA so với mRNA

Glumeron 30 MR: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp II

GliritDHG: thuốc điều trị đái tháo đường tuýp 2

Lipvar 20: thuốc điều trị cholesterol máu cao

Phản xạ tự chủ của tủy sống: hệ thần kinh tự chủ được tích hợp trong tủy sống

Phản xạ tủy sống gây co cứng cơ

Động tác bước và đi bộ: phản xạ tư thế