Suy giảm miễn dịch thứ phát: chẩn đoán và điều trị

2017-01-12 11:25 AM
Suy giảm miễn dịch, phối hợp với bệnh sarcoid, đặc trưng bởi suy giảm một phần chức năng tế bào T, trong khi chức năng tế bào B bình thường hoặc tăng.

Suy giảm miễn dịch tế bào T, miễn dịch kháng thể hoặc cả hai thường là phối hợp với nhiều bệnh. Hai thí dụ của giảm miễn dịch thứ phát sau các bệnh sẽ được bàn luận dưới đây.

Suy giảm miễn dịch liên quan với bệnh sarcoid

Suy giảm miễn dịch phối hợp với bệnh sarcoid đặc trưng bởi suy giảm một phần chức năng tế bào T, trong khi chức năng tế bào B bình thường hoặc tăng. Người bị bệnh sarcoid thường là tương đối không phản ứng với tiêm trong da các kháng nguyên thông thường. Tuy nhiên, sự thiếu vắng hoàn toàn của phản ứng da là thường xuyên. Một phản ứng dương tính với dẫn chất protein tinh khiết thường thấy trong khi bị nhiễm trực khuẩn lao cấp. Trị giá globulin miễn dịch bình thường hoặc tăng cao và sự tạo kháng thể đặc hiệu nói chung là bình thường.

Suy giảm miễn dịch liên quan với bệnh Hodgkin

Chức năng tế bào T bị suy giảm từ vừa đến nặng cùng với chức năng tế bào B bình thường rất hay gặp trong bệnh Hodgkin. Chỉ 10 - 20% bệnh nhân bị bệnh Hodgkin có phản ứng da với các kháng nguyên thông thường so với 70 - 90% ở nhóm chứng. Nhiều bệnh nhân cho thấy đáp ứng giảm với kích thích lympho bào máu ngoại biên in vitro bằng phytohemagglutinin. Globulin miễn dịch trong huyết thanh bình thường và sự tạo kháng thể đặc hiệu không bị ảnh hưởng trừ những trường hợp hấp hối.

Ý nghĩa lâm sàng của suy giảm miễn dịch qua trung gian tế bào trong bệnh Hodgkin thường khó đánh giá vì đa số bệnh nhân được điều trị bằng các chất có tiềm năng ức chế miễn dịch. Tuy nhiên thường xuyên bị nhiễm herpes zoster và Cryptococcus có lẽ có liên quan với tình trạng suy giảm miễn dịch phối hợp với bệnh chính.

Bài xem nhiều nhất

Cơ chế tác động của các thuốc ức chế miễn dịch

Cocticosteoid ức chế đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào mạnh hơn là đáp ứng kháng thể. Tế bào T giúp đỡ thường giảm trước tiên do có hiện tượng phân phối lại

Phân loại các bệnh dị ứng trên lâm sàng

Trong vòng mấy phút sau khi trình diện với dị nguyên, các chất trung gian vận mạch và viêm được hoạt hóa và được phóng thích từ các tế bào bón gây dãn mạch

Điều trị các bệnh dị ứng

Loại trừ tiếp xúc với dị nguyên sẽ chữa được vấn đề đặc hiệu nhưng nó có thể hoặc không có thể làm giảm tính nhạy cảm miễn dịch cơ bản với dị nguyên này

Cấu trúc và chức năng của Globulin miễn dịch

Các gen mã hóa cho các phân tử globulin miễn dịch chuỗi nhẹ và nặng trải qua những sắp xếp lại trong các ADN của tế bào B dẫn đến việc tổng hợp

Chẩn đoán các bệnh dị ứng

Thăm khám thực tế sẽ phát hiện dấu hiệu của bệnh cấp tính nếu người bệnh được thăm khám ngay trong thời gian tiếp xúc với dị nguyên

Những bệnh sản xuất quá mức globulin miễn dịch: bệnh dòng gamma

Bệnh gamma đơn dòng bao gồm các thể bệnh trong đó có sự tăng sinh mất cân đối của dòng đơn tế bào globulin miễn dịch chuỗi nặng chuỗi nhẹ đồng nhất

Sự liên quan giữa kháng nguyên HLA và các bệnh đặc hiệu

Nghiên cứu cho thay phối hợp mạnh nhất là giữa HLA B27 và bệnh nhân viêm cột sống dính khớp mà mọi nhóm dân tộc đều bị nhưng thường là ờ dân Nhật Bản nhiều hơn là dân Cáp ca-zơ.

Kiểm soát di truyền của đáp ứng miễn dịch cơ thể người

Trong vùng di truyền xác định phức hợp kháng nguyên ghép chủ yếu, có những gen xác định tính khả năng làm tăng đáp ứng miễn dịch đặc hiệu

Ghép tạng trong lâm sàng

Chỉ định ghép tim khi bệnh tim ở giai đoạn cuối hoàn toàn kháng với điều trị nội khoa, Người cho và người nhận phải được so nghiệm để loại trừ các kháng thể kháng HLA

Các test phát hiện tự kháng thể liên quan với các bệnh tự miễn

Kháng nguyên đã chiết xuất ra và đã làm tinh khiết được cố định vào một hố lõm vi chuẩn độ hay những hạt bằng plastic.