Dị vật khí phế quản, thực quản: chẩn đoán và điều trị

2016-09-13 10:54 AM

Dị vật khí phế quản nên được lấy ra dưới gây mê toàn thân tiến hành bởi người có kinh nghiệm đặt ống nội khí quản phối hợp với người gây mê có kinh nghiệm.

Dị vật khí phế quản

Hít phải dị vật ít gặp ở người lớn hơn ở trẻ em. Những người già và những người đeo răng giả bị nguy cơ cao nhất. Áp dụng rộng rãí nghiệm pháp Heimlich làm giảm tử vong. Nếu nghiệm pháp này không thành công, mở giáp - nhẫn có thể cần thiết. Phim phổi thẳng có thể thấy dị vật cản quang. Phát hiện dị vật không cản quang có thể thấy khi chụp ở thì thở vào và thở ra thấy không khí ứ lại ở đoạn tắc xẹp phổi và viêm phổi có thể xảy ra muộn.

Dị vật khí phế quản nên được lấy ra dưới gây mê toàn thân tiến hành bởi người có kinh nghiệm đặt ống nội khí quản phối hợp với người gây mê có kinh nghiệm.

Dị vật thực quản

Đây là một cấp cứu nhưng không đe dọa tính mạng khi không có chèn ép vào đường thở. Dấu hiệu có giá trị chẩn đoán tắc nghẽn hoàn toàn là bệnh nhân chảy nước dãi hoặc không thể nuốt được nước bọt. Cần hội chẩn với các nhà lâm sàng có kinh nghiệm. Bệnh nhân khó nuốt được chất tiết và nhổ nước dãi ra ngoài. Họ có thể chỉ được vị trí chính xác bị tắc nghẽn. Soi thanh quản gián tiếp thường thấy ngập nước bọt ở miệng thực quản. Phim thẳng có thể phát hiện được dị vật cản quang như một mấu xương gà. Các vật như đồng xu có xu hướng xếp trên bình điện đứng ngang ở thực quản và đứng dọc ở khí quản. Nếu nghi ngờ có dị vật nhưng không có biểu hiện chắc chắn, uống barit có thể cho chẩn đoán hoặc khẳng định không có dị vật.

Một số cho rằng ống thông Foley có thể được dùng để lấy dị vật. Phương pháp này có nguy cơ làm dị vật vào thanh quản và gây tắc nghẽn đường thở. Phương pháp này được làm rất thận trọng, bệnh nhân nằm sấp, thầy thuốc phải có kinh nghiệm và chỉ làm với những vật tù, khu trú. Nội soi với thuốc giảm đau hoặc gây mê toàn thân là an toàn nhất. Những bệnh nhân được xác định kỹ có tiền sử hóc thức ăn có thể được điều trị thành công bằng thuốc giãn cơ như tiêm tĩnh mạch glucagon.