Tật khúc xạ: chẩn đoán và điều trị

2016-07-13 12:37 PM

Trong loạn thị những tật khúc xạ ở các kinh tuyến dọc và ngang khác nhau. Có nhiều kỹ thuật phẫu thuật có giá trị để điều chỉnh tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị.

Tật khúc xạ, là nguyện nhân phổ biến nhất gây nhìn mờ.

Trong chính thị (tình trạng bình thường) những vật ở vô cực được mắt không điều tiết nhìn thấy rõ. Vật ở gần hơn vô cực được nhìn rõ khi mắt điều tiết. Điều tiết làm tăng khả năng khúc xạ của thủy tinh thể. Trong viễn thị vật ở vô cực không được nhìn rõ trừ phi điều tiết và những vật ở gần có thể không nhìn thấy vì khả năng điều tiết không phải là vô hạn. Viễn thị được điều chỉnh bằng kính có độ điôp dương (+). Trong cận thị mắt không điều tiết đem lại một tiêu điểm những hình ảnh của một vật gần hơn vô cực. Khoảng cách giữa vật và mắt cận thị ngày càng thu ngắn khi độ cận thị càng tăng (như vậy, cận thị nặng có khả năng tập trung vào những vật ở thật gần mà không cần kính). Tuy nhiên những vật ở ngoài khoảng cách ấy không thể được nhìn rõ nếu không có kính điều chỉnh (kính lõm, độ điốp âm (-)). Trong loạn thị những tật khúc xạ ở các kinh tuyến dọc và ngang khác nhau. Có nhiều kỹ thuật phẫu thuật có giá trị để điều chỉnh tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị. Cắt giác mạc bằng tia sáng trong đó có cả tia laser được áp dụng để gọt lại giác mạc trước đang có xu hướng trở thành phẫu thuật được áp dụng nhiều nhất. Lão thị là sự mất tự nhiên của khả năng điều tiết khi tuổi tăng. Những mắt trước đó là chính thị đánh giá thấy dần dần mất khả năng tập trung vào khoảng cách đọc sách ở tuổi khoảng 45. Mắt viễn thị thấy các triệu chứng này ở độ tuổi thấp hơn. Lão thị được điều chỉnh bằng kính có số điôp (+). Việc dùng kính có lỗ sẽ phát hiện các tật khúc xạ và cho phép loại trừ các tật khúc xạ và loại trừ nó như một nguyên nhân gây mất thị lực.

Tật khúc xạ nhất thời xuất hiện trong đái tháo đường và có khi lại là dấu hiệu biểu thị bệnh. Tự tiêm scorpolamin để chống nôn khi say sóng hay dùng tropin từ những lọ nhỏ mắt dẫn đến giãn đồng tử và mất điều tiết.