Ngấy lá lê, cường cân cốt

27/04/2018 23:51
Loài của Ấn Độ, Inđônêxia, Philippin, Trung Quốc và Việt Nam. Thường gặp ở Cao Nguyên tới 2000m từ Ninh Bình tới Lâm Đồng

Ngấy lá lê, Đụm lá lê, Lô - Rubus pyrifolius Sm., thuộc họ Hoa hồng - Rosaceae.

Mô tả

Cây nhỡ trườn hay leo cao, thân đen, gai cong. Lá có lá kèm hẹp xẻ tua; cuống 1cm; phiến đơn không lông, mép có răng. Chuỳ to, hoa rộng 1,5cm; đài có lông; 3 lá đài ngoài có rìa, cánh hoa trắng, nhỏ hơn lá đài; nhị nhiều. Quả ít 5 - 8, mập, đỏ, ăn được.

Hoa tháng 6 - 7.

Bộ phận dùng

Toàn dây - Caulis Rubi Pyrifolii.

Nơi sống và thu hái

Loài của Ấn Độ, Inđônêxia, Philippin, Trung Quốc và Việt Nam. Thường gặp ở Cao Nguyên tới 2000m từ Ninh Bình tới Lâm Đồng.

Công dụng

Quả ăn được.

Ở Trung Quốc, cây được sử dụng làm thuốc cường cân cốt, khử hàn thấp.