Móng bò trắng, hãm uống trị ho

22/03/2018 23:23
Loài phân bố ở Ân Độ tới Inđônêxia và Philippin. Ở nước ta, thường thấy trồng ở đồng bằng Hà Nội, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, ít gặp cây mọc hoang

Móng bò trắng - Bauhinia acuminata L., thuộc họ Đậu - Fabaceae.

Mô tả

Cây nhỡ mọc đứng. Lá hơi hình tim ở gốc, hình mắt chim, dài 12cm, rộng 11cm, chia 2 thùy, mỗi thùy rộng 6cm hình tam giác nhọn, bóng ở mặt trên, nhạt màu và có lông tơ ở mặt dưới. Hoa trắng xếp 3-4 cái thành bông. Quả đầu dài 11cm hay hơn, rộng 15mm, thon hẹp ở hai đầu, khía rãnh, mạng nghiêng, có cuống và nhọn lại ở đầu.

Bộ phận dùng

Rễ và lá - Radix et Folium Bauhiniae Acuminatae.

Nơi sống và thu hái

Loài phân bố ở Ân Độ tới Inđônêxia và Philippin. Ở nước ta, thường thấy trồng ở đồng bằng Hà Nội, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, ít gặp cây mọc hoang. Rễ và lá thu hái quanh năm, thường dùng tươi.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Ở Java, nước chiết nóng rễ cây dùng hãm uống trị ho.

Ở Ân Độ, lá giã ra dùng đắp trị loét mũi.

Ở Lào, rễ cùng được sử dụng làm thuốc.