Móng bò Lakhon, phụ nữ sau sinh uống

21/03/2018 19:53
Loài đặc hữu của Lào và các vùng phụ cận ở rừng Bắc Thái Lan và của Bắc Việt Nam. Cây mọc ven rừng, dọc các đường đi ở Quảng Trị

Móng bò Lakhon - Bauhinia lakhonensis Gagnep., thuộc họ Đậu - Fabaceae.

Mô tả

Cây nhỡ đứng hay leo, nhánh gần như xếp từng đôi, có lông sét. Lá có phiến tròn hình thận, có lông như nhung hoe mặt dưới; lá kèm hình phẳng mau rụng. Ngù hoa hoe; hoa trắng, đế hoa dài 1,5-2,2cm; cánh hoa không lông, dài 8mm; nhị sinh sản 3, nhị lép 5-7; bầu không lông. Quả mỏng, mảnh, dài 10-12mm.

Bộ phận dùng

Rễ - Radix Bauhiniae Lakhonensis.

Nơi sống và thu hái

Loài đặc hữu của Lào và các vùng phụ cận ở rừng Bắc Thái Lan và của Bắc Việt Nam. Cây mọc ven rừng, dọc các đường đi ở Quảng Trị (Lao Bảo).

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Ở Lào, rễ dùng sắc nước cho phụ nữ sau khi sinh nở uống.