Mạc ca, chữa bạch đới khí hư

05/01/2018 15:13
Loài của Việt Nam, Philippin, cũng chỉ gặp ở Khánh Hoà Nha Trang, Công dụng, Cành lá sắc uống chữa bạch đới, khí hư, cảm sốt

Mạc ca, Mác cá, Diếp cá rừng - Allophylus dimorphus Radlk, thuộc họ Bồ hòn - Sapindaceae.

Mô tả

Cây nhỏ cao đến 4cm, nhánh non có lông vàng. Lá do 3 -5 lá chét có phiến thon, dài 4- 6,5cm, rộng 1,7cm, cuống phụ rất ngắn, mặt dưới có lông như nhung, mặt trên có lông, cuống chung dài 4-8cm, có lông vàng. Chùm hoa dài bằng hai lần cuống, có lông; hoa nhỏ, lá đài 4; có lông, cánh hoa 4, cao 1mm, màu trắng, có vẩy có lông.

Bộ phận dùng

Cành lá - Ramulus Allophyli.

Nơi sống và thu hái

Loài của Việt Nam, Philippin, cũng chỉ gặp ở Khánh Hoà (Nha Trang).

Công dụng

Cành lá sắc uống chữa bạch đới, khí hư, cảm sốt (Kinh nghiệm dân gian).