Ké trơn, thuốc điều trị chân tay bị sai khớp

04/12/2017 13:14
Ở Campuchia, rễ được sử dụng trong một số chế phẩm dùng ngoài để điều trị chân tay bị sai khớp

Ké trơn  -  Pavonia rigida (Mast.) Hochr., thuộc họ Bông  -  Malvaceae.

Mô tả

Cây nhỏ mọc thành bụi, cao 1 - 1,5m. Lá có phiến hình tim tròn, có lông hình sao cứng, nhám, mép có thuỳ cạn. Hoa đơm thành cụm hoa dày ở ngọn các nhánh; cánh hoa màu hồng đỏ, ống nhị dài, đứng; lá noãn 5. Quả nang trong đài, có lông, không có gai móc; hạt có nhiều lông vàng.

Hoa tháng 12 - 2.

Bộ phận dùng

Rễ  -  Radix Pavoniae Rigidae

Nơi sống và thu hái

Cây của rừng thưa ở vùng thấp đến độ cao 1500m, từ Ninh Thuận trở vào đến Tây Ninh.

Công dụng

Ở Campuchia, rễ được sử dụng trong một số chế phẩm dùng ngoài để điều trị chân tay bị sai khớp.