Đậu cờ, cây thuốc bổ khí

06/11/2017 18:10
Ở Trung Quốc, dân gian lấy rễ dùng thay sâm làm thuốc bổ khí, Dân gian nước ta dùng rễ sắc uống hoặc phơi khô tán bột uống chữa nhức đầu, bí đái

Đậu cờ, Sâm gạo - Vigna vexillata (L., ) A. Rich.; thuộc họ Đậu - Fabaceae.

Mô tả

Cây thảo leo hoặc nằm, dài 0,4 - 6m, nhánh phủ đầy lông nâu. Lá có lá chét xoan - ngọn giáo, dài 2,5 - 10cm, rộng 0,5 - 8cm, tròn ở gốc, nhọn mũi ở đầu, nguyên, ít khi chia thuỳ, có lông cả hai mặt, gân bên 6 - 9 đôi; cuống lá 2 - 11cm. Lá kèm hình ngọn giáo 0,5 - 1,3cm, có hai thuỳ ở gốc. Quả dài 10 - 13cm, rộng 7 - 9cm; hạt dài bằng ngang, to 3 - 5mm;

Bộ phận dùng

Rễ - Radix Vignae Vexillatae.

Nơi sống và thu hái

Cây phân bố rộng ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ở nước ta, cây mọc nhiều ở các tỉnh Tây Nguyên, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Kontum.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Ở Trung Quốc, dân gian lấy rễ dùng thay sâm làm thuốc bổ khí. Dân gian nước ta dùng rễ sắc uống hoặc phơi khô tán bột uống chữa nhức đầu, bí đái.