Cóc kèn leo: dùng thân làm thuốc giải nhiệt

10/08/2018 13:24
Cây dùng để duốc cá, nhưng lại không có tính chất diệt trùng mạnh, ở Thái Lan, trong y học cổ truyền, người ta dùng thân làm thuốc giải nhiệt

Cóc kèn leo - Derris scandens (Roxb.) Benth., thuộc họ Đậu - Fabaceae.

Mô tả

Dây leo. Lá dài 12cm; lá chét 9, xoan ngược, dài 5 - 6cm, rộng 2 - 2,5cm, không lông màu lục mốc ở trên, màu tươi ở mặt dưới, gân phụ mảnh, 8 - 10 cặp, cuống phụ 2mm. Chùm hoa dài 20 - 25cm ở nách lá. Hoa trên u cao 2mm, cuống hoa 1cm; đài 3mm, có lông; tràng 1cm, cánh cờ rộng 6 - 8mm, nhị 10, thành một bó; bầu có lông. Quả hẹp, dài 3 - 4,5cm, rộng 1cm, cánh hẹp, hột 1 - 3.

Bộ phận dùng

Thân cây, rễ - Caulis et Radix Derridis Scandentis.

Nơi sống và thu hái

Loài của Ấn Độ, Thái Lan tới Nam Việt Nam. Cây mọc dựa rạch các tỉnh vùng Đồng Bằng sông Cửu Long.

Thành phần hoá học

Rễ chứa scandenin, nallanin và chaudanin.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Cây dùng để duốc cá, nhưng lại không có tính chất diệt trùng mạnh. Ở Thái Lan, trong y học cổ truyền, người ta dùng thân làm thuốc giải nhiệt. Thân sao lên làm thuốc giảm đau cơ. Rễ dùng sát trùng.