Cát đằng thơm: trị tai điếc

10/05/2018 14:54
Có thể dùng như rễ loài Thunbergia lacei Gamble để trị tai điếc, không muốn ăn; dùng riêng bột mịn thổi vào tai trị khí hư tai điếc

Cát đằng thơm, Uyên hoa thảo - Thunbergia fragrans Roxb, thuộc họ Dây bông xanh - Thunbergiaceae.

Mô tả

Dây leo quấn qua trái, cao 1 - 2m. Lá xoan, hình ngọn giáo hay thuôn, gốc có khi hình tim, mép nguyên, có răng hay có thuỳ, nhẵn hay có lông, mỏng hay dai, dài 3 - 10cm, rộng 1 - 4cm. Hoa trắng, thơm, ở nách lá, đơn độc hay từng đôi. Quả nang nhẵn, có mỏ cao, không lông; hạt tròn, hơi dẹp.

Bộ phận dùng

Rễ - Radix Thunbergiae Fragrantis.

Nơi sống và thu hái

Loài của Ân Độ, Nam Trung Quốc, các nước Đông Dương, Malaixia, Philippin, Úc châu. Ởnước ta, thường gặp ở nhiều nơi vùng đồng bằng.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Ở Trung Quốc, rễ cây được sử dụng làm thuốc. Có thể dùng như rễ loài Thunbergia lacei Gamble để trị tai điếc, không muốn ăn; dùng riêng bột mịn thổi vào tai trị khí hư tai điếc.