Ba chĩa, cây thuốc chữa sốt rét

Ngày: 25/10/2017 - 15:24

By member of dieutri.vn

Chuỳ hoa ở ngọn, có lông, hoa vàng cao 2mm; bao phấn 5; bầu 3 ô, Quả mọng xoan, cao 4cm, màu vàng; hạt 1 Một đoạn lá képBa chĩa – Aglaia merostele Pell, thuộc họ Xoan – Meliaceae.

Mô tả

Cây gỗ nhỡ ít nhánh. Lá kép to, có cuống chung dài 1 – 1,5m mang 25 – 27 cặp lá chét thuôn dài 35 – 45cm, mỏng, mặt trên không lông, mặt dưới có lông như nhung màu hung. Chuỳ hoa ở ngọn, có lông, hoa vàng cao 2mm; bao phấn 5; bầu 3 ô. Quả mọng xoan, cao 4cm, màu vàng; hạt 1 Một đoạn lá kép; Cụm hoa; Nhánh quả.

Bộ phận dùng

Lá – Folium Aglaiae.

Nơi sống và thu hái

Cây mọc ở rừng thường xanh ở Gia Lai và Đồng Nai.

Công dụng, chỉ định và phối hợp

Quả ăn được, lá dùng chữa sốt rét.