Các dạng sóng R của điện tâm đồ


Ngày: 13 - 9 - 2013

(Trà My - Phương Phương) Nguyên nhân phổ biến nhất của sóng R chiếm ưu thế dương trong aVR là vị trí điện cực chân tay không chính xác, sự đảo ngược của các điện cực tay trái và phải.

Sóng R bất thường

Sóng R trội ưu thế trong V1.

Sóng R trội ưu thế trong aVR.

Tiến triển sóng R nghèo nàn.

Nguyên nhân sóng R chiếm ưu thế trong V1

Là bình thường ở trẻ em và thanh thiếu niên.

RVH.

- Thuyên tắc phổi.

- Mô hình của trẻ em.

- Shunt trái phải

RBBB

Nhồi máu cơ tim sau (ST chênh lên ở V7, V8, V9).

WPW loại A (Wolff-Parkinson-White).

Vị trí chuyển đạo không chính xác (ví dụ như V1 và V3 đảo ngược).

Dextrocardia.

Cơ tim phì đại.

Sự đau mô cơ.

- Loạn dưỡng trương lực cơ.

- Bệnh teo cơ Duchenne.

ECG bình thường ở trẻ em (2 tuổi)


Sóng R trong V1 của điện tâm đồ (ECG) nhi khoa

Phì đại tâm thất phải (RVH) 


RVH 

Điện tâm đồ block nhánh phải


Block nhánh phải (RBBB)


Block nhánh phải MoRRoW 

Điện tâm đồ nhoif máu cơ tim thành sau (MI sau)


AMI thành sau

WPW (loại A)


WPW loại A 

Đảo ngược đường dẫn chuyển đạo V1 và V3

Lưu ý sóng P hai pha (thường thấy chỉ trong V1) trong chuyển đạo "V3".


V1 và V3 đảo ngược

Loạn dưỡng cơ


Bệnh teo cơ

Sóng R trội ưu thế trong AVR

Ngộ độc thuốc ức chế kênh Natri (ví dụ như TCAs).

Dextrocardia.

Vị trí dẫn chuyển đạo không chính xác (tay trái / phải dẫn đảo ngược).

Ngộ độc thuốc ức chế kênh Natri

Nguyên nhân cuối gây ra sóng R ưu thế đặc trưng trong aVR.

Ngộ độc với tác nhân chặn kênh natri được chẩn đoán nếu:

Chiều cao sóng R > 3mm.

Tỷ lệ R / S > 0.7.


Phong tỏa kênh Na chi phối sóng R trong aVR

Dextrocardia

Điện tâm đồ này cho thấy tất cả các tính năng cổ điển của dextrocardia:

Phức hợp QRS ưu thế (cùng chiều với sóng P và T) trong aVR.

Phức hợp QRS tiêu cực (ngược chiều với sóng P và T) trong DI.

Trục lệch phải.

Vắng mặt sóng R ưu thế dần ở chuyển đạo ngực (sóng S chiếm ưu thế).


Dextrocardia

Đảo ngược chuyển đạo tay trái - tay phải

Nguyên nhân phổ biến nhất của sóng R chiếm ưu thế dương trong aVR là vị trí điện cực chân tay không chính xác, sự đảo ngược của các điện cực tay trái và phải. Điều này tạo ra một hình tương tự như dextrocardia trong các đạo trình chi nhưng với sự tiến triển bình thường sóng R trong đạo trình ngực. Với LA / RA đảo ngược chuyển đạo:

DI trở nên đảo ngược.

Đổi vị trí chuyển đạo aVR và aVL.

Đổi vị trí chuyển đạo DII và DIII.

Đảo ngược chuyển đạo


Đảo ngược chuyển đạo đảo ngược

Tiến triển sóng R nghèo nàn

Định nghĩa:

Sóng R ≤ 3 mm trong V3.

Nguyên nhân:

MI trước vách.

LVH.

Vị trí dẫn không chính xác.

Có thể là một biến thể bình thường.


Sóng R tiến triển nghèo nàn (vùng chuyển tiếp lệch trái)

Lưu ý: vắng mặt  sóng R tiến triển là đặc trưng nhìn thấy trong dextrocardia (xem ECG trước).


Bài xem nhiều nhất

Giải thích điện tâm đồ (ECG) nhi khoa (trẻ em)

(Trà My - Phương Phương) Sự thống trị tâm thất phải của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ được dần dần thay thế bởi sự thống trị thất trái, để đến 3 - 4 tuổi điện tâm đồ ở trẻ em tương tự như của người lớn.

Điện tâm đồ chẩn đoán thiếu máu cục bộ cơ tim

(Trà My - Phương Phương) ST chệnh xuống đi ngang hoặc downsloping ≥ 0,5 mm tại điểm J trong ≥ 2 đạo trình tiếp giáp chỉ ra thiếu máu cục bộ cơ tim.

Điện tâm đồ chẩn đoán hội chứng Brugada

(Trà My - Phương Phương) hội chứng Brugada là do đột biến ở gene kênh natri tim. Điều này thường được gọi là channelopathy natri. Hơn 60 đột biến khác nhau đã được mô tả cho đến nay và ít nhất 50% là đột biến tự phát.

Điện tâm đồ chẩn đoán ngoại tâm thu nhĩ (PAC) (nhịp nhĩ lạc chỗ, sớm)

(Trà My - Phương Phương) Các sóng P bất thường có thể được ẩn trong, trước sóng T, tạo ra "đỉnh" hay " bướu lạc đà " xuất hiện - nếu điều này không được đánh giá là PAC có thể bị nhầm lẫn với PJC.

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 1

(Trà My - Phương Phương) Block nhĩ thất rõ ràng (khoảng PR > 300 ms, sóng P được ẩn trong các sóng T trước).

Các dạng đoạn ST của điện tâm đồ

(Trà My - Phương Phương) Viêm màng ngoài tim gây ST chênh lõm với đoạn PR chênh xuống trong nhiều chuyển đạo - thường DI, II, III, aVF, aVL và V2 - 6. Có đối ứng ST chênh xuống và PR cao trong chuyển đạo aVR và V1.

Điện tâm đồ chẩn đoán rung nhĩ (AF)

(Trà My - Phương Phương) Các cơ chế cơ bản của AF không hoàn toàn hiểu nhưng nó đòi hỏi một sự kiện bắt đầu (ổ hoạt động tâm nhĩ / PAC) và bề mặt để duy trì (tức là giãn tâm nhĩ trái).

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhánh trái (LBBB)

(Trà My - Phương Phương) Khi các tâm thất được kích hoạt liên tục (bên phải, sau đó bên trái) chứ không phải cùng một lúc, điều này tạo ra sóng R rộng hoặc ghi được (hình 'M') của các đường dẫn bên.

Điện tâm đồ chẩn đoán hội chứng tiền kích thich

(Trà My - Phương Phương) Con đường phụ, còn được gọi là những vùng bắc cầu, xu hướng dẫn đường bất thường hình thành trong phát triển tim và có thể tồn tại trong một loạt các điểm giải phẫu và trong một số bệnh nhân có thể có nhiều con đường.

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhánh phải (RBBB)

(Trà My - Phương Phương) Kích hoạt thất phải bị trì hoãn tạo ra sóng R thứ cấp (R') trong các đạo trình trước tim phải (V1 - 3) và sóng S rộng, móc của các đạo trình bên.

Các dạng sóng T của điện tâm đồ

(Trà My - Phương Phương) Sóng T rộng, không đối xứng có đỉnh hay 'hyperacute' được nhìn thấy ST cao trong giai đoạn đầu của MI (STEMI) và thường đi trước sự xuất hiện của ST chênh lên và sóng Q. Cũng thấy trong đau thắt ngực Prinzmetal.

Điện tâm đồ chẩn đoán phì đại tâm thất trái (LVH)

(Trà My - Phương Phương) Thường được sử dụng nhất là tiêu chí Sokolov Lyon (độ sâu sóng S ở V1 + chiều cao sóng R cao nhất trong V5 - V6 > 35 mm).

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 3 (hoàn toàn)

(Trà My - Phương Phương) Bệnh nhân có block AV cấp ba có nguy cơ cao ngừng thất và đột tử do tim. Yêu cầu nhập viện khẩn cấp để theo dõi tim, tạo nhịp tạm thời và thường chèn máy tạo nhịp tim vĩnh viễn.

Điện tâm đồ chẩn đoán block nhĩ thất (AV) cấp 2 Mobitz II

(Trà My - Phương phương) Trong khi Mobitz I thường là do ức chế của chức năng dẫn AV (ví dụ như do thuốc, thiếu máu cục bộ có đảo chiều), Mobitz II có nhiều khả năng là do cấu trúc bị thiệt hại của hệ thống dẫn (ví dụ như nhồi máu, xơ, hoại tử).

Các dạng sóng P của điện tâm đồ

(Trà My - Phương Phương) Bất thường tâm nhĩ có thể dễ dàng thấy nhất trong các chuyển đạo (II, III, aVF) và chuyển đạo V1, sóng P là nổi bật nhất trong những chuyển đạo này.

Xem theo danh mục