Bài giảng kiềm hô hấp (Respiratory Alkalosis)

31/07/2013 13:12
Kiềm hô hấp vì toan huyết kéo dài và hệ thống điều chỉnh thần kinh trung ương quá chậm nên vẫn còn thở nhanh, sâu => Kiềm huyết hô hấp.

Nguyên nhân

Tăng thông khí phế nang:

Thở nhanh sâu do tâm lý (hồi hộp).

Tăng chuyển hóa do: sốt cao, nhiễm trùng huyết, cường giáp.

Ngộ độc salicylate kích thích trung tâm hô hấp.

Thiếu oxy.

Phù phổi, thuyên tắc phổi, viêm phổi.

Hôn mê gan do suy gan.

Tăng thông khí do thở máy.

Điều chỉnh quá nhanh toan huyết biến dưỡng mãn.

Kiềm hô hấp vì toan huyết kéo dài và hệ thống điều chỉnh thần kinh trung ương quá chậm nên vẫn còn thở nhanh, sâu => Kiềm huyết hô hấp.

Chẩn đoán

Lâm sàng:

Thở nhanh, sâu.

Rối loạn ý thức.

Tetany do Ca trong máu giảm.

Rối loạn nhịp tim do K máu giảm.

Cận lâm sàng:

pH á, PaCO2 â, HCO-3 â.

Kiềm huyết hô hấp cấp: giảm HCO3-  2mmol/l cho giảm 10mmHg đối với PaCO2.

Kiềm huyết hô hấp mãn: giảm HCO3- 4-5mmol/l cho giảm 10mmHg đối với PaCO2.

Điều trị

Điều trị nguyên nhân là chủ yếu.