Thuốc gốc và biệt dược theo vần A

Danh mục các thuốc theo vần A, thành phần, dạng thuốc và hàm lượng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng, tác dụng không mong muốn, liều lượng và cách dùng, tương tác, bảo quản

Adsorbed Tetanus Vaccine

Thuốc Adsorbed Tetanus Vaccine có thành phần hoạt chất là vaccin uốn ván.

Abomacetin

Thuốc Abomacetin có thành phần hoạt chất là Erythromycin.

Abodine

Thuốc Abodine có thành phần hoạt chất là Povidon iod. Thành phần, dạng thuốc, hàm lượng, cơ chế tác dụng, chỉ định

ABO 10

Thuốc ABO 10 có thành phần hoạt chất là Acid boric. Thành phần, dạng thuốc, hàm lượng, cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định

Abitrate

Thuốc Abitrate có thành phần hoạt chất là Clofibrat.

Abetol

Thuốc Abetol có thành phần hoạt chất là Labetalol hydroclorid. Thành phần, dạng thuốc, hàm lượng, cơ chế tác dụng

Abelcet

Thuốc Abelcet có thành phần hoạt chất là Amphotericin B.

Abboticin

Thuốc Abboticin có thành phần hoạt chất là Erythromycin.

Abbokinase Ukidan

Thuốc Abbokinase Ukidan có thành phần hoạt chất là Urokinase.

Abbodop

Thuốc Abbodop có thành phần hoạt chất là Dopamin.

Abapressin

Thuốc Abapressin có thành phần hoạt chất là Guanethidin.