Acecpen

Ngày: 2011-7-1

By member of dieutri.vn

Thuốc Acecpen có thành phần hoạt chất là Paracetamol

Thuốc Acecpen có thành phần hoạt chất là Paracetamol. Thành phần, dạng thuốc, hàm lượng, cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng khi dùng, tác dụng không mong muốn, quá liều và xử trí, cách bảo quản… Xem link: https://www.dieutri.vn/p/paracetamol-acetaminophen/