Acarilbial

30/06/2011 23:59
Thuốc Acarilbial có thành phần hoạt chất là Benzyl benzoat.

Thuốc Acarilbial có thành phần hoạt chất là Benzyl benzoat. Thành phần, dạng thuốc, hàm lượng, cơ chế tác dụng, chỉ định, chống chỉ định, thận trọng khi dùng, tác dụng không mong muốn, quá liều và xử trí, cách bảo quản… Xem link:  Benzyl-benzoat