Thông tin về thuốc vần V

Valtrex (thông tin quan trọng thuốc kháng virus)

Điều trị bằng Valtrex nên được bắt đầu càng sớm càng tốt sau khi xuất hiện triệu chứng lần đầu tiên như ngứa, rát, mụn nước. Thuốc này có thể không có hiệu quả nếu lần đầu tiên bắt đầu dùng nó 1 hoặc 2 ngày sau khi bắt đầu có triệu chứng.

Valacyclovir (thông tin quan trọng thuốc kháng virus)

Valacyclovir sẽ không ngăn chặn sự lây lan của herpes sinh dục. Nhiễm Herpes là bệnh truyền nhiễm và có thể lây nhiễm sang người khác, ngay cả khi đang uống thuốc này.

Vicodin (thông tin quan trọng)

Acetaminophen và hydrocodone có thể đi vào sữa mẹ và có thể gây hại cho em bé bú. Không sử dụng Vicodin mà không nói với bác sĩ nếu đang cho con bú.

Valium (thông tin quan trọng)

Valium có thể gây nghiện và chỉ nên được sử dụng bởi người được quy định. Giữ thuốc ở nơi an toàn mà người khác không thể có được nó.

Bài xem nhiều nhất

Valium (thông tin quan trọng)

Valium có thể gây nghiện và chỉ nên được sử dụng bởi người được quy định. Giữ thuốc ở nơi an toàn mà người khác không thể có được nó.

Vicodin (thông tin quan trọng)

Acetaminophen và hydrocodone có thể đi vào sữa mẹ và có thể gây hại cho em bé bú. Không sử dụng Vicodin mà không nói với bác sĩ nếu đang cho con bú.

Valacyclovir (thông tin quan trọng thuốc kháng virus)

Valacyclovir sẽ không ngăn chặn sự lây lan của herpes sinh dục. Nhiễm Herpes là bệnh truyền nhiễm và có thể lây nhiễm sang người khác, ngay cả khi đang uống thuốc này.

Valtrex (thông tin quan trọng thuốc kháng virus)

Điều trị bằng Valtrex nên được bắt đầu càng sớm càng tốt sau khi xuất hiện triệu chứng lần đầu tiên như ngứa, rát, mụn nước. Thuốc này có thể không có hiệu quả nếu lần đầu tiên bắt đầu dùng nó 1 hoặc 2 ngày sau khi bắt đầu có triệu chứng.