Chẩn đoán và điều trị - Thông tin y học - Thuốc biệt dược

Sản xuất, xuất nhập khẩu, bán buôn bán lẻ thuốc đông y và thuốc từ dược liệu

Điều 44, 45. Sản xuất, xuất nhập khẩu, bán buôn bán lẻ thuốc đông y và thuốc từ dược liệu!

Chi tiết →

Trồng cây thuốc và chăn nuôi động vật làm thuốc, chất lượng và bảo quản dược liệu

Điều 39, 40, 41. Trồng cây thuốc và chăn nuôi động vật làm thuốc, chất lượng và bảo quản dược liệu!

Chi tiết →

Thu hồi thuốc

Điều 38. Thu hồi thuốc!

Chi tiết →