Mục lục các thuốc theo vần Q

(Hãy luôn luôn tìm kiếm sự tư vấn của bác sĩ có trình độ với bất kỳ vấn đề y tế. Không bao giờ bỏ qua lời khuyên chuyên môn hoặc chậm trễ trong việc tìm kiếm nó. Nếu nghĩ rằng có thể có vấn đề khẩn cấp, hãy gặp bác sỹ ngay lập tức)

Qinghaosu - xem Artemisinin, Quamatel - xem Famotidin, Quelicin - xem Suxamethonium, Quenobilan - xem Acid chenodeoxycholic, Querto - xem Carvedilol, Quidex - Ciflox - xem Ciprofloxacin

Qinghaosu - xem Artemisinin,

Quamatel - xem Famotidin,

Quelicin - xem Suxamethonium,

Quenobilan - xem Acid chenodeoxycholic,

Querto - xem Carvedilol,

Quidex - Ciflox - xem Ciprofloxacin,

Quiess - xem Hydroxyzin (hydroclorid và pamoat),

Quimotrase - xem Chymotrypsin,

Quinamm - xem Quinin,

Quinate - xem Quinin,

Quindan - xem Quinin,

Quinin,

Quinin dihydrochloride - xem Quinin,

Quinin sulfat - xem Quinin,

Quinine - xem Quinin,

Quinoctal - xem Quinin,

Quinoforme - xem Quinin,

Quinolox - xem Norfloxacin,

Quinoserum - xem Quinin,

Quinsan Quinsul - xem Quinin,

Quintor - xem Ciprofloxacin,

Quintor - 250 - xem Ciprofloxacin,

Quintor - 500 - xem Ciprofloxacin,

Quitaxon - xem Doxepin,

QYS - xem Hydroxyzin (hydroclorid và pamoat),

 

Bài xem nhiều nhất

Quinin

Quinin có tác dụng chủ yếu là diệt nhanh thể phân liệt của Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae; ít tác dụng lên thể thoa trùng và tiền hồng cầu.

Quamatel

Famotidine làm giảm tiết dịch vị do bị kích thích và dịch vị cơ bản bằng cách đối kháng với histamin tại thụ thể H2 ở các tế bào vách trong niêm mạc dạ dày.

Mục lục các thuốc theo vần Q

Qinghaosu - xem Artemisinin, Quamatel - xem Famotidin, Quelicin - xem Suxamethonium, Quenobilan - xem Acid chenodeoxycholic, Querto - xem Carvedilol, Quidex - Ciflox - xem Ciprofloxacin

Xem theo danh mục